CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
4761 
47.62 
Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach
4762 
47.63 
Maloobchod s audio a video nahrávkami v špecializovaných predajniach
4763 
47.64 
Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných predajniach
4764 
47.65 
Maloobchod s hračkami a hrami v špecializovaných predajniach
477 
47.7 
Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach
4771 
47.71 
Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
47.72 
Code: 47.72 
Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach
4772 
47.73 
Lekárne
47.74 
Code: 47.74 
Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami v špecializovaných predajniach
47.75 
Code: 47.75 
Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
4773 
47.76 
Maloobchod s kvetmi, rastlinami, semenami hnojivami, domácimi zvieratami a krmivom pre zvieratá v špecializovaných predajniach
47.77 
Code: 47.77 
Maloobchod s hodinami a šperkami v špecializovaných predajniach
47.78 
Code: 47.78 
Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach
4774 
47.79 
Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
478 
47.8 
Maloobchod v stánkoch a na trhoch
4781 
47.81 
Maloobchod v stánkoch a na trhoch s potravinami, nápojmi a tabakom
4782 
47.82 
Maloobchod v stánkoch a trhoch s textilom, odevmi a obuvou
4789 
47.89 
Maloobchod v stánkoch a na trhoch s ostatným tovarom
479 
47.9 
Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov
4791 
47.91 
Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
4799 
47.99 
Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov


DOPRAVA A SKLADOVANIE
49 
49 
Pozemná doprava a doprava potrubím
491 
49.1 
Osobná železničná doprava, medzimestská
49.2 
Code: 49.2 
Nákladná železničná doprava
4911 
49.10 
Osobná železničná doprava, medzimestská
4912 
49.20 
Nákladná železničná doprava
492 
49.3 
Ostatná osobná pozemná doprava
49.4 
Code: 49.4 
Nákladná cestná doprava a sťahovacie služby
4921 
49.31 
Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava
4922 
49.32 
Taxislužba
49.39 
Code: 49.39 
Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
4923 
49.41 
Nákladná cestná doprava
49.42 
Code: 49.42 
Sťahovacie služby
493 
49.5 
Doprava potrubím
4930 
49.50 
Doprava potrubím
50 
50 
Vodná doprava
501 
50.1 
Námorná a pobrežná osobná vodná doprava
50.2 
Code: 50.2 
Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava
5011 
50.10 
Námorná a pobrežná osobná vodná doprava

Page 16/25  
Top