CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
4610 
46.12 
Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
46.13 
Code: 46.13 
Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
46.14 
Code: 46.14 
Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, loďami a lietadlami
46.15 
Code: 46.15 
Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, tovarom pre domácnosť a železiarskym tovarom
46.16 
Code: 46.16 
Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevmi, kožušinami, obuvou a koženým tovarom
46.17 
Code: 46.17 
Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom
46.18 
Code: 46.18 
Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
46.19 
Code: 46.19 
Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
462 
46.2 
Veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami
4620 
46.21 
Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
46.22 
Code: 46.22 
Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
46.23 
Code: 46.23 
Veľkoobchod so živými zvieratami
46.24 
Code: 46.24 
Veľkoobchod s kožou, kožušinou a opracovanou kožou
463 
46.3 
Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
4630 
46.31 
Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
46.32 
Code: 46.32 
Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
46.33 
Code: 46.33 
Veľkoobchod s mliečnymi produktmi, vajciami a jedlým olejom a tukom
46.34 
Code: 46.34 
Veľkoobchod nápojmi
46.35 
Code: 46.35 
Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
46.36 
Code: 46.36 
Veľkoobchod s cukrom a čokoládou a cukrovinkami
46.37 
Code: 46.37 
Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
46.38 
Code: 46.38 
Veľkoobchod s inými potravinami, vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
46.39 
Code: 46.39 
Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
464 
46.4 
Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
4641 
46.41 
Veľkoobchod s textilom
46.42 
Code: 46.42 
Veľkoobchod s odevmi a obuvou
4649 
46.43 
Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
46.44 
Code: 46.44 
Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi prostriedkami
46.45 
Code: 46.45 
Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom
46.46 
Code: 46.46 
Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
46.47 
Code: 46.47 
Veľkoobchod s nábytkom, kobercami a svietidlami
46.48 
Code: 46.48 
Veľkoobchod s hodinami a šperkami
46.49 
Code: 46.49 
Veľkoobchod s ostatným tovarom pre domácnosť
465 
46.5 
Veľkoobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie – IKT
4651 
46.51 
Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
4652 
46.52 
Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
4653 
46.61 
Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
4659 
46.62 
Veľkoobchod s obrábacími strojmi
46.63 
Code: 46.63 
Veľkoobchod so strojmi pre baníctvo, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
46.64 
Code: 46.64 
Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel a so šijacími a pletacími strojmi

Page 14/25  
Top