CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
3091 
30.91 
Výroba motocyklov
3092 
30.92 
Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
3099 
30.99 
Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
31 
31 
Výroba nábytku
310 
31.0 
Výroba nábytku
3100 
31.01 
Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
31.02 
Code: 31.02 
Výroba kuchynského nábytku
31.03 
Code: 31.03 
Výroba matracov
31.09 
Code: 31.09 
Výroba ostatného nábytku
32 
32 
Iná výroba
321 
32.1 
Výroba šperkov, bižutérie a podobných predmetov
3211 
32.11 
Razenie mincí
32.12 
Code: 32.12 
Výroba šperkov a podobných predmetov
3212 
32.13 
Výroba bižutérie a podobných predmetov
322 
32.2 
Výroba hudobných nástrojov
3220 
32.20 
Výroba hudobných nástrojov
323 
32.3 
Výroba športových potrieb
3230 
32.30 
Výroba športových potrieb
324 
32.4 
Výroba hier a hračiek
3240 
32.40 
Výroba hier a hračiek
325 
32.5 
Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
3250 
32.50 
Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
329 
32.9 
Výroba i. n.
3290 
32.91 
Výroba metiel a kief
32.99 
Code: 32.99 
Ostatná výroba i. n.
33 
33 
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
331 
33.1 
Oprava kovových konštrukcií, strojov a prístrojov
3311 
33.11 
Oprava kovových konštrukcií
3312 
33.12 
Oprava strojov
3313 
33.13 
Oprava elektronických a optických prístrojov
3314 
33.14 
Oprava elektrických prístrojov
3315 
33.15 
Oprava a údržba lodí a člnov
33.16 
Code: 33.16 
Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí
33.17 
Code: 33.17 
Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
3319 
33.19 
Oprava ostatných prístrojov
332 
33.2 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
3320 
33.20 
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov


DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU
35 
35 
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
351 
35.1 
Výroba elektrickej energie, prenos a rozvod

Page 11/25  
Top