CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
87.30 
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
8730 
87.9 
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
879 
87.90 
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
8790 
88 
Sociálna práca bez ubytovania
88 
88.1 
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
881 
88.10 
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
8810 
88.9 
Ostatná sociálna práca bez ubytovania
889 
88.91 
Denná starostlivosť o deti
8890 
88.99 
Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
8890 

UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA

90 
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
90 
90.0 
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
900 
90.01 
Scénické umenie
9000 
90.02 
Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
9000 
90.03 
Umelecká tvorba
9000 
90.04 
Prevádzka kultúrnych zariadení
9000 
91 
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
91 
91.0 
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
910 
91.01 
Činnosti knižníc a archívov
9101 
91.02 
Činnosti múzeí
9102 
91.03 
Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
9102 
91.04 
Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
9103 
92 
Činnosti herní a stávkových kancelárií
92 
92.0 
Činnosti herní a stávkových kancelárií
920 
92.00 
Činnosti herní a stávkových kancelárií
9200 
93 
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
93 
93.1 
Športové činnosti
931 
93.11 
Prevádzka športových zariadení
9311 
93.12 
Činnosti športových klubov
9312 
93.13 
Fitnes centrá
9311 
93.19 
Ostatné športové činnosti
9319 
93.2 
Zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
932 
93.21 
Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
9321 
93.29 
Ostatné zábavné a činnosti a voľnočasové aktivity
9329 

OSTATNÉ ČINNOSTI

94 
Činnosti členských organizácií
94 
94.1 
Činnosti podnikateľských, zamestnávateľských a profesijných členských organizácií
941 
94.11 
Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských a profesijných členských organizácií
9411 
94.12 
Činnosti profesijných členských organizácií
9412 
94.2 
Činnosti odborových organizácií
942 

Page 24/25  
Top