CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
66.30 
Činnosti investičných manažérov
6630 

ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ

68 
Činnosti v oblasti nehnuteľností
68 
68.1 
Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
681 
68.10 
Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
6810 
68.2 
Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
681 
68.20 
Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
6810 
68.3 
Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
682 
68.31 
Realitné kancelárie
6820 
68.32 
Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
6820 

ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY

69 
Právne a účtovnícke činnosti
69 
69.1 
Právne činnosti
691 
69.10 
Právne činnosti
6910 
69.2 
Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
692 
69.20 
Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
6920 
70 
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
70 
70.1 
Vedenie firiem
701 
70.10 
Vedenie firiem
7010 
70.2 
Poradenstvo v oblasti riadenia
702 
70.21 
Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
7020 
70.22 
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
7020 
71 
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
71 
71.1 
Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
711 
71.11 
Architektonické činnosti
7110 
71.12 
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
7110 
71.2 
Technické testovanie a analýzy
712 
71.20 
Technické testovanie a analýzy
7120 
72 
Vedecký výskum a vývoj
72 
72.1 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
721 
72.11 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
7210 
72.19 
Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
7210 
72.2 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
722 
72.20 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
7220 
73 
Reklama a prieskum trhu
73 
73.1 
Reklama
731 
73.11 
Reklamné agentúry
7310 
73.12 
Predaj vysielacieho času
7310 
73.2 
Prieskum trhu a verejnej mienky
732 
73.20 
Prieskum trhu a verejnej mienky
7320 

Page 20/25  
Top