CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
50.20 
Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava
5012 
50.3 
Vnútrozemská osobná vodná doprava
502 
50.30 
Vnútrozemská osobná vodná doprava
5021 
50.4 
Vnútrozemská nákladná vodná doprava
502 
50.40 
Vnútrozemská nákladná vodná doprava
5022 
51 
Letecká doprava
51 
51.1 
Osobná letecká doprava
511 
51.10 
Osobná letecká doprava
5110 
51.2 
Nákladná letecká a kozmická doprava
512 
51.21 
Nákladná letecká doprava
5120 
51.22 
Kozmická doprava
5120 
52 
Skladové a pomocné činnosti v doprave
52 
52.1 
Skladovanie a uskladňovanie
521 
52.10 
Skladovanie a uskladňovanie
5210 
52.2 
Pomocné činnosti v doprave
522 
52.21 
Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
5221 
52.22 
Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
5222 
52.23 
Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
5223 
52.24 
Manipulácia s nákladom
5224 
52.29 
Ostatné pomocné činnosti v doprave
5229 
53 
Poštové služby a služby kuriérov
53 
53.1 
Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby
531 
53.10 
Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby
5310 
53.2 
Ostatné poštové služby a služby kuriérov
532 
53.20 
Ostatné poštové služby a služby kuriérov
5320 

UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY

55 
Ubytovanie
55 
55.1 
Hotelové a podobné ubytovanie
551 
55.10 
Hotelové a podobné ubytovanie
5510 
55.2 
Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
551 
55.20 
Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
5510 
55.3 
Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
552 
55.30 
Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
5520 
55.9 
Ostatné ubytovanie
559 
55.90 
Ostatné ubytovanie
5590 
56 
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
56 
56.1 
Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
561 
56.10 
Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
5610 
56.2 
Dodávka jedál a iné služby
562 
56.21 
Dodávka jedál
5621 

Page 17/25  
Top