CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.64 
Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel a so šijacími a pletacími strojmi
4659 
46.65 
Veľkoobchod s kancelárskym nábytkom
4659 
46.66 
Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadeniami
4659 
46.69 
Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
4659 
46.7 
Ostatný špecializovaný veľkoobchod
466 
46.71 
Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
4661 
46.72 
Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
4662 
46.73 
Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
4663 
46.74 
Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
4663 
46.75 
Veľkoobchod s chemickými výrobkami
4669 
46.76 
Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
4669 
46.77 
Veľkoobchod s odpadom a šrotom
4669 
46.9 
Nešpecializovaný veľkoobchod
469 
46.90 
Nešpecializovaný veľkoobchod
4690 
47 
Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
47 
47.1 
Maloobchod v nešpecializovaných predajniach
471 
47.11 
Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi alebo tabakom
4711 
47.19 
Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
4719 
47.2 
Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach
472 
47.21 
Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných predajniach
4721 
47.22 
Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami v špecializovaných predajniach
4721 
47.23 
Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi v špecializovaných predajniach
4721 
47.24 
Maloobchod s chlebom, pečivom, cukrárskymi výrobkami v špecializovaných predajniach
4721 
47.25 
Maloobchod s nápojmi v špecializovaných predajniach
4722 
47.26 
Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach
4723 
47.29 
Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach
4721 
47.3 
Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
473 
47.30 
Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
4730 
47.4 
Maloobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie – IKT v špecializovaných predajniach
474 
47.41 
Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach
4741 
47.42 
Maloobchod s telekomunikačnými prístrojmi v špecializovaných predajniach
4741 
47.43 
Maloobchod s audio a video prístrojmi v špecializovaných predajniach
4742 
47.5 
Maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach
475 
47.51 
Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach
4751 
47.52 
Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom v špecializovaných predajniach
4752 
47.53 
Maloobchod s kobercami, rohožami, podlahovými alebo nástennými krytinami v špecializovaných predajniach
4753 
47.54 
Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných predajniach
4759 
47.59 
Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
4759 
47.6 
Maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach
476 
47.61 
Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach
4761 

Page 15/25  
Top