CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.12 
Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
4610 
46.13 
Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
4610 
46.14 
Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, loďami a lietadlami
4610 
46.15 
Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, tovarom pre domácnosť a železiarskym tovarom
4610 
46.16 
Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevmi, kožušinami, obuvou a koženým tovarom
4610 
46.17 
Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom
4610 
46.18 
Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
4610 
46.19 
Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
4610 
46.2 
Veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami
462 
46.21 
Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
4620 
46.22 
Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
4620 
46.23 
Veľkoobchod so živými zvieratami
4620 
46.24 
Veľkoobchod s kožou, kožušinou a opracovanou kožou
4620 
46.3 
Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
463 
46.31 
Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
4630 
46.32 
Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
4630 
46.33 
Veľkoobchod s mliečnymi produktmi, vajciami a jedlým olejom a tukom
4630 
46.34 
Veľkoobchod nápojmi
4630 
46.35 
Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
4630 
46.36 
Veľkoobchod s cukrom a čokoládou a cukrovinkami
4630 
46.37 
Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
4630 
46.38 
Veľkoobchod s inými potravinami, vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
4630 
46.39 
Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
4630 
46.4 
Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
464 
46.41 
Veľkoobchod s textilom
4641 
46.42 
Veľkoobchod s odevmi a obuvou
4641 
46.43 
Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
4649 
46.44 
Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi prostriedkami
4649 
46.45 
Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom
4649 
46.46 
Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
4649 
46.47 
Veľkoobchod s nábytkom, kobercami a svietidlami
4649 
46.48 
Veľkoobchod s hodinami a šperkami
4649 
46.49 
Veľkoobchod s ostatným tovarom pre domácnosť
4649 
46.5 
Veľkoobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie – IKT
465 
46.51 
Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
4651 
46.52 
Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
4652 
46.6 
Veľkoobchod s ostatnými strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
466 
46.61 
Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
4653 
46.62 
Veľkoobchod s obrábacími strojmi
4659 
46.63 
Veľkoobchod so strojmi pre baníctvo, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
4659 

Page 14/25  
Top