CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

01 
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
01 
01.1 
Pestovanie netrvácnych plodín
011 
01.11 
Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
0111 
01.12 
Pestovanie ryže
0112 
01.13 
Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľúzovej zeleniny
0113 
01.14 
Pestovanie cukrovej trstiny
0114 
01.15 
Pestovanie tabaku
0115 
01.16 
Pestovanie plodín na vlákno
0116 
01.19 
Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
0119 
01.2 
Pestovanie trvácnych plodín
012 
01.21 
Pestovanie hrozna
0121 
01.22 
Pestovanie tropického a subtropického ovocia
0122 
01.23 
Pestovanie citrusových plodov
0123 
01.24 
Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia
0124 
01.25 
Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov
0125 
01.26 
Pestovanie olejnatého ovocia
0126 
01.27 
Pestovanie nápojových plodín
0127 
01.28 
Pestovanie korenín, aromatických, liečivých a farmaceutických plodín
0128 
01.29 
Pestovanie ostatných trvácnych plodín
0129 
01.3 
Rozmnožovanie rastlín
013 
01.30 
Rozmnožovanie rastlín
0130 
01.4 
Chov zvierat
014 
01.41 
Chov dojníc
0141 
01.42 
Chov ostatného dobytka a byvolov
0141 
01.43 
Chov koní a ostatných koňovitých zvierat
0142 
01.44 
Chov tiav a ťavovitých zvierat
0143 
01.45 
Chov oviec a kôz
0144 
01.46 
Chov ošípaných
0145 
01.47 
Chov hydiny
0146 
01.49 
Chov iných zvierat
0149 
01.5 
Zmiešané hospodárstvo
015 
01.50 
Zmiešané hospodárstvo
0150 
01.6 
Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody
016 
01.61 
Služby súvisiace s pestovaním plodín
0161 
01.62 
Služby súvisiace s chovom zvierat
0162 
01.63 
Služby súvisiace so zberom úrody
0163 
01.64 
Spracovanie semien na sadenie
0164 
01.7 
Lov, odchyt a súvisiace služby
017 
01.70 
Lov, odchyt a súvisiace služby
0170 

Page 1/25  
Top