CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
94.20 
Činnosti odborových organizácií
9420 
94.9 
Činnosti ostatných členských organizácií
949 
94.91 
Činnosti cirkevných organizácií
9491 
94.92 
Činnosti politických organizácií
9492 
94.99 
Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
9499 
95 
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
95 
95.1 
Oprava počítačov a komunikačných zariadení
951 
95.11 
Oprava počítačov a periférnych zariadení
9511 
95.12 
Oprava komunikačných zariadení
9512 
95.2 
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
952 
95.21 
Oprava spotrebnej elektroniky
9521 
95.22 
Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
9522 
95.23 
Oprava obuvi a koženého tovaru
9523 
95.24 
Oprava nábytku a domácich zariadení
9524 
95.25 
Oprava hodín, hodiniek a šperkov
9529 
95.29 
Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
9529 
96 
Ostatné osobné služby
96 
96.0 
Ostatné osobné služby
960 
96.01 
Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
9601 
96.02 
Kadernícke a kozmetické služby
9602 
96.03 
Pohrebné a súvisiace služby
9603 
96.04 
Služby týkajúce sa telesnej pohody
9609 
96.09 
Ostatné osobné služby i. n.
9609 

ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVAR NA VLASTNÉ POUŽITIE

97 
Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
97 
97.0 
Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
970 
97.00 
Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
9700 
98 
Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie
98 
98.1 
Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie
981 
98.10 
Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary na vlastné použitie
9810 
98.2 
Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
982 
98.20 
Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
9820 

ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ

99 
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
99 
99.0 
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
990 
99.00 
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
9900 

Page 25/25  
Top