CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
84.23 
Spravodlivosť a súdnictvo
8423 
84.24 
Verejný poriadok a bezpečnosť
8423 
84.25 
Protipožiarna ochrana
8423 
84.3 
Povinné sociálne zabezpečenie
843 
84.30 
Povinné sociálne zabezpečenie
8430 

VZDELÁVANIE

85 
Vzdelávanie
85 
85.1 
Predškolská výchova
851 
85.10 
Predškolská výchova
8510 
85.2 
Základné školstvo
851 
85.20 
Základné školstvo
8510 
85.3 
Stredné školstvo
852 
85.31 
Stredné všeobecno-vzdelávacie školstvo
8521 
85.32 
Stredné technické a odborné školstvo
8522 
85.4 
Vyššie školstvo
853 
85.41 
Pomaturitné neterciárne vzdelávanie
8530 
85.42 
Terciárne vzdelávanie
8530 
85.5 
Ostatné vzdelávanie
854 
85.51 
Športová a rekreačná výchova
8541 
85.52 
Umelecké vzdelávanie
8542 
85.53 
Činnosti autoškôl a iných škôl
8549 
85.59 
Ostatné vzdelávanie i. n.
8549 
85.6 
Pomocné vzdelávacie činnosti
855 
85.60 
Pomocné vzdelávacie činnosti
8550 

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

86 
Zdravotníctvo
86 
86.1 
Činnosti nemocníc
861 
86.10 
Činnosti nemocníc
8610 
86.2 
Ambulantná a zubná lekárska činnosť
862 
86.21 
Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
8620 
86.22 
Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
8620 
86.23 
Zubná lekárska prax
8620 
86.9 
Ostatná zdravotná starostlivosť
869 
86.90 
Ostatná zdravotná starostlivosť
8690 
87 
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
87 
87.1 
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
871 
87.10 
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
8710 
87.2 
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
872 
87.20 
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
8720 
87.3 
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
873 

Page 23/25  
Top