CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
56.29 
Ostatné jedálenské služby
5629 
56.3 
Služby pohostinstiev
563 
56.30 
Služby pohostinstiev
5630 

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

58 
Nakladateľské činnosti
58 
58.1 
Vydávanie kníh, periodík a iné nakladateľské činnosti
581 
58.11 
Vydávanie kníh
5811 
58.12 
Vydávanie adresárov a katalógov
5812 
58.13 
Vydávanie novín
5813 
58.14 
Vydávanie časopisov a periodík
5813 
58.19 
Ostatné vydavateľské činnosti
5819 
58.2 
Nakladateľstvo v oblasti softvéru
582 
58.21 
Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier
5820 
58.29 
Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru
5820 
59 
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
59 
59.1 
Výroba a distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov
591 
59.11 
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov
5911 
59.12 
Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov, videozáznamov a televíznych programov
5912 
59.13 
Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov
5913 
59.14 
Premietanie filmov
5914 
59.2 
Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
592 
59.20 
Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
5920 
60 
Výroba a vysielanie programov
60 
60.1 
Rozhlasové vysielanie
601 
60.10 
Rozhlasové vysielanie
6010 
60.2 
Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
602 
60.20 
Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
6020 
61 
Telekomunikácie
61 
61.1 
Činnosti drôtových telekomunikácií
611 
61.10 
Činnosti drôtových telekomunikácií
6110 
61.2 
Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
612 
61.20 
Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
6120 
61.3 
Satelitné telekomunikačné činnosti
613 
61.30 
Satelitné telekomunikačné činnosti
6130 
61.9 
Ostatné telekomunikačné činnosti
619 
61.90 
Ostatné telekomunikačné činnosti
6190 
62 
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
62 
62.0 
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
620 
62.01 
Počítačové programovanie
6201 
62.02 
Poradenstvo týkajúce sa počítačov
6202 

Page 18/25  
Top