CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
47.62 
Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach
4761 
47.63 
Maloobchod s audio a video nahrávkami v špecializovaných predajniach
4762 
47.64 
Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných predajniach
4763 
47.65 
Maloobchod s hračkami a hrami v špecializovaných predajniach
4764 
47.7 
Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach
477 
47.71 
Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
4771 
47.72 
Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach
4771 
47.73 
Lekárne
4772 
47.74 
Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami v špecializovaných predajniach
4772 
47.75 
Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
4772 
47.76 
Maloobchod s kvetmi, rastlinami, semenami hnojivami, domácimi zvieratami a krmivom pre zvieratá v špecializovaných predajniach
4773 
47.77 
Maloobchod s hodinami a šperkami v špecializovaných predajniach
4773 
47.78 
Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach
4773 
47.79 
Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
4774 
47.8 
Maloobchod v stánkoch a na trhoch
478 
47.81 
Maloobchod v stánkoch a na trhoch s potravinami, nápojmi a tabakom
4781 
47.82 
Maloobchod v stánkoch a trhoch s textilom, odevmi a obuvou
4782 
47.89 
Maloobchod v stánkoch a na trhoch s ostatným tovarom
4789 
47.9 
Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov
479 
47.91 
Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
4791 
47.99 
Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov
4799 

DOPRAVA A SKLADOVANIE

49 
Pozemná doprava a doprava potrubím
49 
49.1 
Osobná železničná doprava, medzimestská
491 
49.10 
Osobná železničná doprava, medzimestská
4911 
49.2 
Nákladná železničná doprava
491 
49.20 
Nákladná železničná doprava
4912 
49.3 
Ostatná osobná pozemná doprava
492 
49.31 
Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava
4921 
49.32 
Taxislužba
4922 
49.39 
Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
4922 
49.4 
Nákladná cestná doprava a sťahovacie služby
492 
49.41 
Nákladná cestná doprava
4923 
49.42 
Sťahovacie služby
4923 
49.5 
Doprava potrubím
493 
49.50 
Doprava potrubím
4930 
50 
Vodná doprava
50 
50.1 
Námorná a pobrežná osobná vodná doprava
501 
50.10 
Námorná a pobrežná osobná vodná doprava
5011 
50.2 
Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava
501 

Page 16/25  
Top