CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
3091 
30.91 
Proizvodnja motornih koles
3092 
30.92 
Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
3099 
30.99 
Proizvodnja vprežnih in drugih vozil
31 
31 
Proizvodnja pohištva
310 
31.0 
Proizvodnja pohištva
3100 
31.01 
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
31.02 
Code: 31.02 
Proizvodnja kuhinjskega pohištva
31.03 
Code: 31.03 
Proizvodnja žimnic
31.09 
Code: 31.09 
Proizvodnja drugega pohištva
32 
32 
Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
321 
32.1 
Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov
3211 
32.11 
Kovanje kovancev
32.12 
Code: 32.12 
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
3212 
32.13 
Proizvodnja bižuterije
322 
32.2 
Proizvodnja glasbil
3220 
32.20 
Proizvodnja glasbil
323 
32.3 
Proizvodnja športne opreme
3230 
32.30 
Proizvodnja športne opreme
324 
32.4 
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
3240 
32.40 
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
325 
32.5 
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
3250 
32.50 
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
329 
32.9 
Druge predelovalne dejavnosti
3290 
32.91 
Proizvodnja metel in krtač
32.99 
Code: 32.99 
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33 
33 
Popravila in montaža strojev in naprav
331 
33.1 
Popravila kovinskih izdelkov, strojev in naprav
3311 
33.11 
Popravila kovinskih izdelkov
3312 
33.12 
Popravila strojev in naprav
3313 
33.13 
Popravila elektronskih in optičnih naprav
3314 
33.14 
Popravila električnih naprav
3315 
33.15 
Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
33.16 
Code: 33.16 
Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
33.17 
Code: 33.17 
Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
3319 
33.19 
Popravila drugih naprav
332 
33.2 
Montaža industrijskih strojev in naprav
3320 
33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav


OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
35 
35 
Oskrba z električno energijo, plinom in paro
351 
35.1 
Oskrba z električno energijo

Page 11/25  
Top