CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
108 
10.9 
Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali
1080 
10.91 
Proizvodnja krmil
10.92 
Code: 10.92 
Proizvodnja hrane za hišne živali
11 
11 
Proizvodnja pijač
110 
11.0 
Proizvodnja pijač
1101 
11.01 
Proizvodnja žganih pijač
1102 
11.02 
Proizvodnja vina iz grozdja
11.03 
Code: 11.03 
Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
11.04 
Code: 11.04 
Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja
1103 
11.05 
Proizvodnja piva
11.06 
Code: 11.06 
Proizvodnja slada
1104 
11.07 
Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
12 
12 
Proizvodnja tobačnih izdelkov
120 
12.0 
Proizvodnja tobačnih izdelkov
1200 
12.00 
Proizvodnja tobačnih izdelkov
13 
13 
Proizvodnja tekstilij
131 
13.1 
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
13.2 
Code: 13.2 
Tkanje tekstilij
13.3 
Code: 13.3 
Dodelava tekstilij
1311 
13.10 
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
1312 
13.20 
Tkanje tekstilij
1313 
13.30 
Dodelava tekstilij
139 
13.9 
Proizvodnja drugih tekstilij
1391 
13.91 
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
1392 
13.92 
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
1393 
13.93 
Proizvodnja preprog
1394 
13.94 
Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
1399 
13.95 
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
13.96 
Code: 13.96 
Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
13.99 
Code: 13.99 
Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
14 
14 
Proizvodnja oblačil
141 
14.1 
Proizvodnja oblačil, razen krznenih
1410 
14.11 
Proizvodnja usnjenih oblačil
14.12 
Code: 14.12 
Proizvodnja delovnih oblačil
14.13 
Code: 14.13 
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
14.14 
Code: 14.14 
Proizvodnja spodnjega perila
14.19 
Code: 14.19 
Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
142 
14.2 
Proizvodnja krznenih izdelkov
1420 
14.20 
Proizvodnja krznenih izdelkov
143 
14.3 
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil

Page 4/25  
Top