CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
0893 
08.93 
Pridobivanje soli
0899 
08.99 
Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
09 
09 
Storitve za rudarstvo
091 
09.1 
Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
0910 
09.10 
Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
099 
09.9 
Storitve za drugo rudarjenje
0990 
09.90 
Storitve za drugo rudarjenje


PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
10 
10 
Proizvodnja živil
101 
10.1 
Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov
1010 
10.11 
Proizvodnja mesa, razen perutninskega
10.12 
Code: 10.12 
Proizvodnja perutninskega mesa
10.13 
Code: 10.13 
Proizvodnja mesnih izdelkov
102 
10.2 
Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
1020 
10.20 
Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
103 
10.3 
Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
1030 
10.31 
Predelava in konzerviranje krompirja
10.32 
Code: 10.32 
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.39 
Code: 10.39 
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
104 
10.4 
Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob
1040 
10.41 
Proizvodnja olja in maščob
10.42 
Code: 10.42 
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
105 
10.5 
Predelava mleka
1050 
10.51 
Mlekarstvo in sirarstvo
10.52 
Code: 10.52 
Proizvodnja sladoleda
106 
10.6 
Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
1061 
10.61 
Mlinarstvo
1062 
10.62 
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
107 
10.7 
Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin
10.8 
Code: 10.8 
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov
1071 
10.71 
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.72 
Code: 10.72 
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
1072 
10.81 
Proizvodnja sladkorja
1073 
10.82 
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
1074 
10.73 
Proizvodnja testenin
1075 
10.85 
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
1079 
10.83 
Predelava čaja in kave
10.84 
Code: 10.84 
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
10.86 
Code: 10.86 
Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
10.89 
Code: 10.89 
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih

Page 3/25  
Top