CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
2813 
28.14 
Proizvodnja pip in ventilov
2814 
28.15 
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
2815 
28.21 
Proizvodnja peči in gorilnikov
2816 
28.22 
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
2817 
28.23 
Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
2818 
28.24 
Proizvodnja ročnih strojev in naprav
2819 
28.25 
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
28.29 
Code: 28.29 
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
282 
28.3 
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
28.4 
Code: 28.4 
Proizvodnja obdelovalnih strojev
28.9 
Code: 28.9 
Proizvodnja drugih strojev za posebne namene
2821 
28.30 
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
2822 
28.41 
Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
28.49 
Code: 28.49 
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
2823 
28.91 
Proizvodnja metalurških strojev
2824 
28.92 
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
2825 
28.93 
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
2826 
28.94 
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
2829 
28.95 
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
28.96 
Code: 28.96 
Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
28.99 
Code: 28.99 
Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29 
29 
Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
291 
29.1 
Proizvodnja motornih vozil
2910 
29.10 
Proizvodnja motornih vozil
292 
29.2 
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic
2920 
29.20 
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic
293 
29.3 
Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila
2930 
29.31 
Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
29.32 
Code: 29.32 
Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
30 
30 
Proizvodnja drugih vozil in plovil
301 
30.1 
Gradnja ladij in čolnov
3011 
30.11 
Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
3012 
30.12 
Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
302 
30.2 
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
3020 
30.20 
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
303 
30.3 
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
3030 
30.30 
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
304 
30.4 
Proizvodnja bojnih vozil
3040 
30.40 
Proizvodnja bojnih vozil
309 
30.9 
Proizvodnja drugih vozil

Page 10/25  
Top