CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2


KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
01 
01 
Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve
011 
01.1 
Pridelovanje netrajnih rastlin
0111 
01.11 
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
0112 
01.12 
Pridelovanje riža
0113 
01.13 
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
0114 
01.14 
Pridelovanje sladkornega trsa
0115 
01.15 
Pridelovanje tobaka
0116 
01.16 
Pridelovanje rastlin za vlakna
0119 
01.19 
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
012 
01.2 
Gojenje trajnih nasadov
0121 
01.21 
Vinogradništvo
0122 
01.22 
Gojenje tropskega in subtropskega sadja
0123 
01.23 
Gojenje citrusov
0124 
01.24 
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
0125 
01.25 
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
0126 
01.26 
Pridelovanje oljnih sadežev
0127 
01.27 
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
0128 
01.28 
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
0129 
01.29 
Gojenje drugih trajnih nasadov
013 
01.3 
Razmnoževanje rastlin
0130 
01.30 
Razmnoževanje rastlin
014 
01.4 
Živinoreja
0141 
01.41 
Prireja mleka
01.42 
Code: 01.42 
Druga govedoreja
0142 
01.43 
Konjereja
0143 
01.44 
Reja kamel
0144 
01.45 
Reja drobnice
0145 
01.46 
Prašičereja
0146 
01.47 
Reja perutnine
0149 
01.49 
Reja drugih živali
015 
01.5 
Mešano kmetijstvo
0150 
01.50 
Mešano kmetijstvo
016 
01.6 
Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov
0161 
01.61 
Storitve za rastlinsko pridelavo
0162 
01.62 
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
0163 
01.63 
Priprava pridelkov
0164 
01.64 
Obdelava semen
017 
01.7 
Lovstvo
0170 
01.70 
Lovstvo

Page 1/25  
Top