CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
10.9 
Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali
108 
10.91 
Proizvodnja krmil
1080 
10.92 
Proizvodnja hrane za hišne živali
1080 
11 
Proizvodnja pijač
11 
11.0 
Proizvodnja pijač
110 
11.01 
Proizvodnja žganih pijač
1101 
11.02 
Proizvodnja vina iz grozdja
1102 
11.03 
Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
1102 
11.04 
Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja
1102 
11.05 
Proizvodnja piva
1103 
11.06 
Proizvodnja slada
1103 
11.07 
Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
1104 
12 
Proizvodnja tobačnih izdelkov
12 
12.0 
Proizvodnja tobačnih izdelkov
120 
12.00 
Proizvodnja tobačnih izdelkov
1200 
13 
Proizvodnja tekstilij
13 
13.1 
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
131 
13.10 
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
1311 
13.2 
Tkanje tekstilij
131 
13.20 
Tkanje tekstilij
1312 
13.3 
Dodelava tekstilij
131 
13.30 
Dodelava tekstilij
1313 
13.9 
Proizvodnja drugih tekstilij
139 
13.91 
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
1391 
13.92 
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
1392 
13.93 
Proizvodnja preprog
1393 
13.94 
Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
1394 
13.95 
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
1399 
13.96 
Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
1399 
13.99 
Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
1399 
14 
Proizvodnja oblačil
14 
14.1 
Proizvodnja oblačil, razen krznenih
141 
14.11 
Proizvodnja usnjenih oblačil
1410 
14.12 
Proizvodnja delovnih oblačil
1410 
14.13 
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
1410 
14.14 
Proizvodnja spodnjega perila
1410 
14.19 
Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
1410 
14.2 
Proizvodnja krznenih izdelkov
142 
14.20 
Proizvodnja krznenih izdelkov
1420 
14.3 
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil
143 

Page 4/25  
Top