CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
94.20 
Dejavnost sindikatov
9420 
94.9 
Dejavnost drugih članskih organizacij
949 
94.91 
Dejavnost verskih organizacij
9491 
94.92 
Dejavnost političnih organizacij
9492 
94.99 
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
9499 
95 
Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo
95 
95.1 
Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
951 
95.11 
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
9511 
95.12 
Popravila komunikacijskih naprav
9512 
95.2 
Popravila izdelkov za široko rabo
952 
95.21 
Popravila elektronskih naprav za široko rabo
9521 
95.22 
Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
9522 
95.23 
Popravila obutve in usnjene galanterije
9523 
95.24 
Popravila pohištva
9524 
95.25 
Popravila ur in nakita
9529 
95.29 
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
9529 
96 
Druge storitvene dejavnosti
96 
96.0 
Druge storitvene dejavnosti
960 
96.01 
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
9601 
96.02 
Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
9602 
96.03 
Pogrebna dejavnost
9603 
96.04 
Dejavnosti za nego telesa
9609 
96.09 
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
9609 

DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO

97 
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
97 
97.0 
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
970 
97.00 
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
9700 
98 
Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo
98 
98.1 
Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo
981 
98.10 
Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo
9810 
98.2 
Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo
982 
98.20 
Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo
9820 

DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES

99 
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
99 
99.0 
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
990 
99.00 
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
9900 

Page 25/25  
Top