CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
84.23 
Sodstvo
8423 
84.24 
Dejavnosti za javni red in varnost
8423 
84.25 
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
8423 
84.3 
Dejavnost obvezne socialne varnosti
843 
84.30 
Dejavnost obvezne socialne varnosti
8430 

IZOBRAŽEVANJE

85 
Izobraževanje
85 
85.1 
Predšolska vzgoja
851 
85.10 
Predšolska vzgoja
8510 
85.2 
Osnovnošolsko izobraževanje
851 
85.20 
Osnovnošolsko izobraževanje
8510 
85.3 
Srednješolsko izobraževanje
852 
85.31 
Srednješolsko splošno izobraževanje
8521 
85.32 
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
8522 
85.4 
Posrednješolsko izobraževanje
853 
85.41 
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
8530 
85.42 
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje
8530 
85.5 
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
854 
85.51 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
8541 
85.52 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
8542 
85.53 
Dejavnost vozniških šol
8549 
85.59 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
8549 
85.6 
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
855 
85.60 
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
8550 

ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

86 
Zdravstvo
86 
86.1 
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
861 
86.10 
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
8610 
86.2 
Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost
862 
86.21 
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
8620 
86.22 
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
8620 
86.23 
Zobozdravstvena dejavnost
8620 
86.9 
Druge dejavnosti za zdravje
869 
86.90 
Druge dejavnosti za zdravje
8690 
87 
Socialno varstvo z nastanitvijo
87 
87.1 
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
871 
87.10 
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
8710 
87.2 
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
872 
87.20 
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
8720 
87.3 
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
873 

Page 23/25  
Top