CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
79.12 
Dejavnost organizatorjev potovanj
7912 
79.9 
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
799 
79.90 
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
7990 
80 
Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
80 
80.1 
Varovanje
801 
80.10 
Varovanje
8010 
80.2 
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
802 
80.20 
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
8020 
80.3 
Poizvedovalne dejavnosti
803 
80.30 
Poizvedovalne dejavnosti
8030 
81 
Dejavnost oskrbe stavb in okolice
81 
81.1 
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
811 
81.10 
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
8110 
81.2 
Čiščenje
812 
81.21 
Splošno čiščenje stavb
8121 
81.22 
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
8129 
81.29 
Čiščenje cest in drugo čiščenje
8129 
81.3 
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
813 
81.30 
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
8130 
82 
Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti
82 
82.1 
Pisarniške dejavnosti
821 
82.11 
Nudenje celovitih pisarniških storitev
8211 
82.19 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
8219 
82.2 
Dejavnost klicnih centrov
822 
82.20 
Dejavnost klicnih centrov
8220 
82.3 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
823 
82.30 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
8230 
82.9 
Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje
829 
82.91 
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
8291 
82.92 
Pakiranje
8292 
82.99 
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
8299 

DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI

84 
Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
84 
84.1 
Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti
841 
84.11 
Splošna dejavnost javne uprave
8411 
84.12 
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
8412 
84.13 
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
8413 
84.2 
Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost
842 
84.21 
Urejanje zunanjih zadev
8421 
84.22 
Obramba
8422 

Page 22/25  
Top