CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
66.30 
Upravljanje finančnih skladov
6630 

POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

68 
Poslovanje z nepremičninami
68 
68.1 
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
681 
68.10 
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
6810 
68.2 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
681 
68.20 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
6810 
68.3 
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
682 
68.31 
Posredništvo v prometu z nepremičninami
6820 
68.32 
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
6820 

STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

69 
Pravne in računovodske dejavnosti
69 
69.1 
Pravne dejavnosti
691 
69.10 
Pravne dejavnosti
6910 
69.2 
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
692 
69.20 
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
6920 
70 
Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje
70 
70.1 
Dejavnost uprav podjetij
701 
70.10 
Dejavnost uprav podjetij
7010 
70.2 
Podjetniško in poslovno svetovanje
702 
70.21 
Dejavnost stikov z javnostjo
7020 
70.22 
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
7020 
71 
Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje
71 
71.1 
Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
711 
71.11 
Arhitekturna in urbanistična dejavnost
7110 
71.12 
Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
7110 
71.2 
Tehnično preizkušanje in analiziranje
712 
71.20 
Tehnično preizkušanje in analiziranje
7120 
72 
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
72 
72.1 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
721 
72.11 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
7210 
72.19 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
7210 
72.2 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
722 
72.20 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
7220 
73 
Oglaševanje in raziskovanje trga
73 
73.1 
Oglaševanje
731 
73.11 
Dejavnost oglaševalskih agencij
7310 
73.12 
Posredovanje oglaševalskega prostora
7310 
73.2 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
732 
73.20 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
7320 

Page 20/25  
Top