CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.64 
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
4659 
46.65 
Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
4659 
46.66 
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
4659 
46.69 
Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
4659 
46.7 
Druga specializirana trgovina na debelo
466 
46.71 
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
4661 
46.72 
Trgovina na debelo s kovinami in rudami
4662 
46.73 
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
4663 
46.74 
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
4663 
46.75 
Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
4669 
46.76 
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
4669 
46.77 
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
4669 
46.9 
Nespecializirana trgovina na debelo
469 
46.90 
Nespecializirana trgovina na debelo
4690 
47 
Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
47 
47.1 
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
471 
47.11 
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
4711 
47.19 
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
4719 
47.2 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
472 
47.21 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
4721 
47.22 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
4721 
47.23 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
4721 
47.24 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
4721 
47.25 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
4722 
47.26 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
4723 
47.29 
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
4721 
47.3 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi
473 
47.30 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi
4730 
47.4 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami
474 
47.41 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
4741 
47.42 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
4741 
47.43 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
4742 
47.5 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugo gospodinjsko opremo
475 
47.51 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
4751 
47.52 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
4752 
47.53 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
4753 
47.54 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
4759 
47.59 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
4759 
47.6 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z izdelki za kulturo, šport in zabavo
476 
47.61 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
4761 

Page 15/25  
Top