CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
42.13 
Gradnja mostov in predorov
4210 
42.2 
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
422 
42.21 
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
4220 
42.22 
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
4220 
42.9 
Gradnja drugih inženirskih objektov
429 
42.91 
Gradnja vodnih objektov
4290 
42.99 
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
4290 
43 
Specializirana gradbena dela
43 
43.1 
Pripravljalna dela na gradbišču
431 
43.11 
Rušenje objektov
4311 
43.12 
Zemeljska pripravljalna dela
4312 
43.13 
Testno vrtanje in sondiranje
4312 
43.2 
Inštaliranje pri gradnjah
432 
43.21 
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
4321 
43.22 
Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih napeljav in naprav
4322 
43.29 
Drugo inštaliranje pri gradnjah
4329 
43.3 
Zaključna gradbena dela
433 
43.31 
Fasaderska in štukaterska dela
4330 
43.32 
Vgrajevanje stavbnega pohištva
4330 
43.33 
Oblaganje tal in sten
4330 
43.34 
Steklarska in pleskarska dela
4330 
43.39 
Druga zaključna gradbena dela
4330 
43.9 
Krovstvo in druga specializirana gradbena dela
439 
43.91 
Postavljanje ostrešij in krovska dela
4390 
43.99 
Druga specializirana gradbena dela
4390 

TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL

45 
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
45 
45.1 
Trgovina z motornimi vozili
451 
45.11 
Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
4510 
45.19 
Trgovina z drugimi motornimi vozili
4510 
45.2 
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
452 
45.20 
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
4520 
45.3 
Trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
453 
45.31 
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
4530 
45.32 
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
4530 
45.4 
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
454 
45.40 
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
4540 
46 
Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili
46 
46.1 
Posredništvo
461 
46.11 
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
4610 

Page 13/25  
Top