CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
35.11 
Proizvodnja električne energije
3510 
35.12 
Prenos električne energije
3510 
35.13 
Distribucija električne energije
3510 
35.14 
Trgovanje z električno energijo
3510 
35.2 
Oskrba s plinastimi gorivi
352 
35.21 
Proizvodnja plina
3520 
35.22 
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
3520 
35.23 
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
3520 
35.3 
Oskrba s paro in vročo vodo
353 
35.30 
Oskrba s paro in vročo vodo
3530 

OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA

36 
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
36 
36.0 
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
360 
36.00 
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
3600 
37 
Ravnanje z odplakami
37 
37.0 
Ravnanje z odplakami
370 
37.00 
Ravnanje z odplakami
3700 
38 
Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnaje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin
38 
38.1 
Zbiranje in odvoz odpadkov
381 
38.11 
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
3811 
38.12 
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
3812 
38.2 
Ravnanje z odpadki
382 
38.21 
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
3821 
38.22 
Ravnanje z nevarnimi odpadki
3822 
38.3 
Pridobivanje sekundarnih surovin
383 
38.31 
Demontaža odpadnih naprav
3830 
38.32 
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
3830 
39 
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
39 
39.0 
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
390 
39.00 
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
3900 

GRADBENIŠTVO

41 
Gradnja stavb
41 
41.1 
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
410 
41.10 
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
4100 
41.2 
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
410 
41.20 
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
4100 
42 
Gradnja inženirskih objektov
42 
42.1 
Gradnja cest in železnic
421 
42.11 
Gradnja cest
4210 
42.12 
Gradnja železnic in podzemnih železnic
4210 

Page 12/25  
Top