CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
26.11 
Proizvodnja elektronskih komponent
2610 
26.12 
Proizvodnja elektronskih plošč
2610 
26.2 
Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
262 
26.20 
Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
2620 
26.3 
Proizvodnja komunikacijskih naprav
263 
26.30 
Proizvodnja komunikacijskih naprav
2630 
26.4 
Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
264 
26.40 
Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
2640 
26.5 
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav; proizvodnja ur
265 
26.51 
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
2651 
26.52 
Proizvodnja ur
2652 
26.6 
Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
266 
26.60 
Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
2660 
26.7 
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
267 
26.70 
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
2670 
26.8 
Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
268 
26.80 
Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
2680 
27 
Proizvodnja električnih naprav
27 
27.1 
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ter naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
271 
27.11 
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
2710 
27.12 
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
2710 
27.2 
Proizvodnja baterij in akumulatorjev
272 
27.20 
Proizvodnja baterij in akumulatorjev
2720 
27.3 
Proizvodnja oplaščenih vodnikov in naprav za ožičenje
273 
27.31 
Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
2731 
27.32 
Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
2732 
27.33 
Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
2733 
27.4 
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
274 
27.40 
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
2740 
27.5 
Proizvodnja gospodinjskih naprav
275 
27.51 
Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
2750 
27.52 
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
2750 
27.9 
Proizvodnja drugih električnih naprav
279 
27.90 
Proizvodnja drugih električnih naprav
2790 
28 
Proizvodnja drugih strojev in naprav
28 
28.1 
Proizvodnja strojev za splošne namene
281 
28.11 
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
2811 
28.12 
Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
2812 
28.13 
Proizvodnja črpalk in kompresorjev
2813 
28.14 
Proizvodnja pip in ventilov
2813 

Page 9/25  
Top