CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
24.4 
Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin
242 
24.41 
Proizvodnja plemenitih kovin
2420 
24.42 
Proizvodnja aluminija
2420 
24.43 
Proizvodnja svinca, cinka in kositra
2420 
24.44 
Proizvodnja bakra
2420 
24.45 
Proizvodnja drugih neželeznih kovin
2420 
24.46 
Proizvodnja jedrskega goriva
2420 
24.5 
Livarstvo
243 
24.51 
Litje železa
2431 
24.52 
Litje jekla
2431 
24.53 
Litje lahkih kovin
2432 
24.54 
Litje drugih neželeznih kovin
2432 
25 
Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
25 
25.1 
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov
251 
25.11 
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
2511 
25.12 
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
2511 
25.2 
Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, kovinskih rezervoarjev in cistern
251 
25.21 
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
2512 
25.29 
Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
2512 
25.3 
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
251 
25.30 
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
2513 
25.4 
Proizvodnja orožja in streliva
252 
25.40 
Proizvodnja orožja in streliva
2520 
25.5 
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
259 
25.50 
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
2591 
25.6 
Površinska obdelava in prekrivanje kovin; mehanska obdelava kovin
259 
25.61 
Površinska obdelava in prekrivanje kovin
2592 
25.62 
Mehanska obdelava kovin
2592 
25.7 
Proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, orodja
259 
25.71 
Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
2593 
25.72 
Proizvodnja ključavnic, okovja
2593 
25.73 
Proizvodnja orodja
2593 
25.9 
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
259 
25.91 
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
2599 
25.92 
Proizvodnja lahke kovinske embalaže
2599 
25.93 
Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
2599 
25.94 
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
2599 
25.99 
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
2599 
26 
Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov
26 
26.1 
Proizvodnja elektronskih komponent in plošč
261 

Page 8/25  
Top