CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
23.12 
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
2310 
23.13 
Proizvodnja votlega stekla
2310 
23.14 
Proizvodnja steklenih vlaken
2310 
23.19 
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
2310 
23.2 
Proizvodnja ognjevzdržne keramike
239 
23.20 
Proizvodnja ognjevzdržne keramike
2391 
23.3 
Proizvodnja neognjevzdržne gradbene keramike
239 
23.31 
Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog
2392 
23.32 
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
2392 
23.4 
Proizvodnja drugih izdelkov iz keramike in porcelana
239 
23.41 
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
2393 
23.42 
Proizvodnja sanitarne keramike
2393 
23.43 
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
2393 
23.44 
Proizvodnja druge tehnične keramike
2393 
23.49 
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
2393 
23.5 
Proizvodnja cementa, apna, mavca
239 
23.51 
Proizvodnja cementa
2394 
23.52 
Proizvodnja apna in mavca
2394 
23.6 
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca
239 
23.61 
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
2395 
23.62 
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
2395 
23.63 
Proizvodnja sveže betonske mešanice
2395 
23.64 
Proizvodnja malte
2395 
23.65 
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
2395 
23.69 
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
2395 
23.7 
Obdelava naravnega kamna
239 
23.70 
Obdelava naravnega kamna
2396 
23.9 
Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
239 
23.91 
Proizvodnja brusilnih sredstev
2399 
23.99 
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
2399 
24 
Proizvodnja kovin
24 
24.1 
Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
241 
24.10 
Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
2410 
24.2 
Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
241 
24.20 
Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
2410 
24.3 
Druga primarna predelave železa in jekla
241 
24.31 
Hladno vlečenje profilov
2410 
24.32 
Hladno valjanje traku
2410 
24.33 
Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
2410 
24.34 
Hladno vlečenje žice
2410 

Page 7/25  
Top