CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
20 
Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov
20 
20.1 
Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primarni obliki
201 
20.11 
Proizvodnja tehničnih plinov
2011 
20.12 
Proizvodnja barvil in pigmentov
2011 
20.13 
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
2011 
20.14 
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
2011 
20.15 
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
2012 
20.16 
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
2013 
20.17 
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
2013 
20.2 
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
202 
20.20 
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
2021 
20.3 
Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
202 
20.30 
Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
2022 
20.4 
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev
202 
20.41 
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
2023 
20.42 
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
2023 
20.5 
Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov
202 
20.51 
Proizvodnja razstreliv
2029 
20.52 
Proizvodnja sredstev za lepljenje
2029 
20.53 
Proizvodnja eteričnih olj
2029 
20.59 
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
2029 
20.6 
Proizvodnja umetnih vlaken
203 
20.60 
Proizvodnja umetnih vlaken
2030 
21 
Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
21 
21.1 
Proizvodnja farmacevtskih surovin
210 
21.10 
Proizvodnja farmacevtskih surovin
2100 
21.2 
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
210 
21.20 
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
2100 
22 
Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
22 
22.1 
Proizvodnja izdelkov iz gume
221 
22.11 
Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
2211 
22.19 
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
2219 
22.2 
Proizvodnja plastičnih izdelkov
222 
22.21 
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
2220 
22.22 
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
2220 
22.23 
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
2220 
22.29 
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
2220 
23 
Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
23 
23.1 
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov
231 
23.11 
Proizvodnja ravnega stekla
2310 

Page 6/25  
Top