CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
87.30 
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
8730 
87.9 
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
879 
87.90 
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
8790 
88 
Socialno varstvo brez nastanitve
88 
88.1 
Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
881 
88.10 
Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
8810 
88.9 
Drugo socialno varstvo brez nastanitve
889 
88.91 
Dnevno varstvo otrok
8890 
88.99 
Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
8890 

KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

90 
Kulturne in razvedrilne dejavnosti
90 
90.0 
Kulturne in razvedrilne dejavnosti
900 
90.01 
Umetniško uprizarjanje
9000 
90.02 
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
9000 
90.03 
Umetniško ustvarjanje
9000 
90.04 
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
9000 
91 
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
91 
91.0 
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
910 
91.01 
Dejavnost knjižnic in arhivov
9101 
91.02 
Dejavnost muzejev
9102 
91.03 
Varstvo kulturne dediščine
9102 
91.04 
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
9103 
92 
Prirejanje iger na srečo
92 
92.0 
Prirejanje iger na srečo
920 
92.00 
Prirejanje iger na srečo
9200 
93 
Športne in druge dejavnosti za prosti čas
93 
93.1 
Športne dejavnosti
931 
93.11 
Obratovanje športnih objektov
9311 
93.12 
Dejavnost športnih klubov
9312 
93.13 
Obratovanje fitnes objektov
9311 
93.19 
Druge športne dejavnosti
9319 
93.2 
Druge dejavnosti za prosti čas
932 
93.21 
Dejavnosti zabaviščnih parkov
9321 
93.29 
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
9329 

DRUGE DEJAVNOSTI

94 
Dejavnost članskih organizacij
94 
94.1 
Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj
941 
94.11 
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
9411 
94.12 
Dejavnost strokovnih združenj
9412 
94.2 
Dejavnost sindikatov
942 

Page 24/25  
Top