CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
74 
Druge strokovne in tehnične dejavnosti
74 
74.1 
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
741 
74.10 
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
7410 
74.2 
Fotografska dejavnost
742 
74.20 
Fotografska dejavnost
7420 
74.3 
Prevajanje in tolmačenje
749 
74.30 
Prevajanje in tolmačenje
7490 
74.9 
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
749 
74.90 
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
7490 
75 
Veterinarstvo
75 
75.0 
Veterinarstvo
750 
75.00 
Veterinarstvo
7500 

DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

77 
Dajanje v najem in zakup
77 
77.1 
Dajanje motornih vozil v najem in zakup
771 
77.11 
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
7710 
77.12 
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
7710 
77.2 
Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo v najem in zakup
772 
77.21 
Dajanje športne opreme v najem in zakup
7721 
77.22 
Dajanje videokaset in plošč v najem
7722 
77.29 
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
7729 
77.3 
Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in zakup
773 
77.31 
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
7730 
77.32 
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
7730 
77.33 
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
7730 
77.34 
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
7730 
77.35 
Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
7730 
77.39 
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
7730 
77.4 
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
774 
77.40 
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
7740 
78 
Zaposlovalne dejavnosti
78 
78.1 
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
781 
78.10 
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
7810 
78.2 
Posredovanje začasne delovne sile
782 
78.20 
Posredovanje začasne delovne sile
7820 
78.3 
Druga oskrba s človeškimi viri
783 
78.30 
Druga oskrba s človeškimi viri
7830 
79 
Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti
79 
79.1 
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj
791 
79.11 
Dejavnost potovalnih agencij
7911 

Page 21/25  
Top