CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
50.20 
Pomorski tovorni promet
5012 
50.3 
Potniški promet po celinskih vodah
502 
50.30 
Potniški promet po celinskih vodah
5021 
50.4 
Tovorni promet po celinskih vodah
502 
50.40 
Tovorni promet po celinskih vodah
5022 
51 
Zračni promet
51 
51.1 
Potniški zračni promet
511 
51.10 
Potniški zračni promet
5110 
51.2 
Tovorni zračni in vesoljski promet
512 
51.21 
Tovorni zračni promet
5120 
51.22 
Vesoljski promet
5120 
52 
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
52 
52.1 
Skladiščenje
521 
52.10 
Skladiščenje
5210 
52.2 
Spremljajoče prometne dejavnosti
522 
52.21 
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
5221 
52.22 
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
5222 
52.23 
Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
5223 
52.24 
Pretovarjanje
5224 
52.29 
Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
5229 
53 
Poštna in kurirska dejavnost
53 
53.1 
Izvajanje univerzalne poštne storitve
531 
53.10 
Izvajanje univerzalne poštne storitve
5310 
53.2 
Druga poštna in kurirska dejavnost
532 
53.20 
Druga poštna in kurirska dejavnost
5320 

GOSTINSTVO

55 
Gostinske nastanitvene dejavnosti
55 
55.1 
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
551 
55.10 
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
5510 
55.2 
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
551 
55.20 
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
5510 
55.3 
Dejavnost avtokampov, taborov
552 
55.30 
Dejavnost avtokampov, taborov
5520 
55.9 
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
559 
55.90 
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
5590 
56 
Dejavnost strežbe jedi in pijač
56 
56.1 
Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
561 
56.10 
Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
5610 
56.2 
Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi
562 
56.21 
Priložnostna priprava in dostava jedi
5621 

Page 17/25  
Top