CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
47.62 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
4761 
47.63 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
4762 
47.64 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
4763 
47.65 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
4764 
47.7 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugimi izdelki
477 
47.71 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
4771 
47.72 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
4771 
47.73 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
4772 
47.74 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
4772 
47.75 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
4772 
47.76 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali
4773 
47.77 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
4773 
47.78 
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom
4773 
47.79 
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
4774 
47.8 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
478 
47.81 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
4781 
47.82 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
4782 
47.89 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
4789 
47.9 
Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
479 
47.91 
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
4791 
47.99 
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
4799 

PROMET IN SKLADIŠČENJE

49 
Kopenski promet; cevovodni transport
49 
49.1 
Železniški potniški promet
491 
49.10 
Železniški potniški promet
4911 
49.2 
Železniški tovorni promet
491 
49.20 
Železniški tovorni promet
4912 
49.3 
Drug kopenski potniški promet
492 
49.31 
Mestni in primestni kopenski potniški promet
4921 
49.32 
Obratovanje taksijev
4922 
49.39 
Drug kopenski potniški promet
4922 
49.4 
Cestni tovorni promet in selitvena dejavnost
492 
49.41 
Cestni tovorni promet
4923 
49.42 
Selitvena dejavnost
4923 
49.5 
Cevovodni transport
493 
49.50 
Cevovodni transport
4930 
50 
Vodni promet
50 
50.1 
Pomorski potniški promet
501 
50.10 
Pomorski potniški promet
5011 
50.2 
Pomorski tovorni promet
501 

Page 16/25  
Top