CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
30.91 
Proizvodnja motornih koles
3091 
30.92 
Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
3092 
30.99 
Proizvodnja vprežnih in drugih vozil
3099 
31 
Proizvodnja pohištva
31 
31.0 
Proizvodnja pohištva
310 
31.01 
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
3100 
31.02 
Proizvodnja kuhinjskega pohištva
3100 
31.03 
Proizvodnja žimnic
3100 
31.09 
Proizvodnja drugega pohištva
3100 
32 
Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
32 
32.1 
Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov
321 
32.11 
Kovanje kovancev
3211 
32.12 
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
3211 
32.13 
Proizvodnja bižuterije
3212 
32.2 
Proizvodnja glasbil
322 
32.20 
Proizvodnja glasbil
3220 
32.3 
Proizvodnja športne opreme
323 
32.30 
Proizvodnja športne opreme
3230 
32.4 
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
324 
32.40 
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
3240 
32.5 
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
325 
32.50 
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
3250 
32.9 
Druge predelovalne dejavnosti
329 
32.91 
Proizvodnja metel in krtač
3290 
32.99 
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
3290 
33 
Popravila in montaža strojev in naprav
33 
33.1 
Popravila kovinskih izdelkov, strojev in naprav
331 
33.11 
Popravila kovinskih izdelkov
3311 
33.12 
Popravila strojev in naprav
3312 
33.13 
Popravila elektronskih in optičnih naprav
3313 
33.14 
Popravila električnih naprav
3314 
33.15 
Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
3315 
33.16 
Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
3315 
33.17 
Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
3315 
33.19 
Popravila drugih naprav
3319 
33.2 
Montaža industrijskih strojev in naprav
332 
33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav
3320 

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO

35 
Oskrba z električno energijo, plinom in paro
35 
35.1 
Oskrba z električno energijo
351 

Page 11/25  
Top