CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

01 
Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve
01 
01.1 
Pridelovanje netrajnih rastlin
011 
01.11 
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
0111 
01.12 
Pridelovanje riža
0112 
01.13 
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
0113 
01.14 
Pridelovanje sladkornega trsa
0114 
01.15 
Pridelovanje tobaka
0115 
01.16 
Pridelovanje rastlin za vlakna
0116 
01.19 
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
0119 
01.2 
Gojenje trajnih nasadov
012 
01.21 
Vinogradništvo
0121 
01.22 
Gojenje tropskega in subtropskega sadja
0122 
01.23 
Gojenje citrusov
0123 
01.24 
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
0124 
01.25 
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
0125 
01.26 
Pridelovanje oljnih sadežev
0126 
01.27 
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
0127 
01.28 
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
0128 
01.29 
Gojenje drugih trajnih nasadov
0129 
01.3 
Razmnoževanje rastlin
013 
01.30 
Razmnoževanje rastlin
0130 
01.4 
Živinoreja
014 
01.41 
Prireja mleka
0141 
01.42 
Druga govedoreja
0141 
01.43 
Konjereja
0142 
01.44 
Reja kamel
0143 
01.45 
Reja drobnice
0144 
01.46 
Prašičereja
0145 
01.47 
Reja perutnine
0146 
01.49 
Reja drugih živali
0149 
01.5 
Mešano kmetijstvo
015 
01.50 
Mešano kmetijstvo
0150 
01.6 
Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov
016 
01.61 
Storitve za rastlinsko pridelavo
0161 
01.62 
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
0162 
01.63 
Priprava pridelkov
0163 
01.64 
Obdelava semen
0164 
01.7 
Lovstvo
017 
01.70 
Lovstvo
0170 

Page 1/25  
Top