CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
4210 
42.13 
Construcţia de poduri şi tuneluri
422 
42.2 
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare
4220 
42.21 
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
42.22 
Code: 42.22 
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
429 
42.9 
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti
4290 
42.91 
Construcţii hidrotehnice
42.99 
Code: 42.99 
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
43 
43 
Lucrări speciale de construcţii
431 
43.1 
Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului
4311 
43.11 
Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 
43.12 
Lucrări de pregătire a terenului
43.13 
Code: 43.13 
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
432 
43.2 
Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4321 
43.21 
Lucrări de instalaţii electrice
4322 
43.22 
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 
43.29 
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
433 
43.3 
Lucrări de finisare
4330 
43.31 
Lucrări de ipsoserie
43.32 
Code: 43.32 
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
43.33 
Code: 43.33 
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
43.34 
Code: 43.34 
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
43.39 
Code: 43.39 
Alte lucrări de finisare
439 
43.9 
Alte lucrări speciale de construcţii
4390 
43.91 
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
43.99 
Code: 43.99 
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.


COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
45 
45 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
451 
45.1 
Comerţ cu autovehicule
4510 
45.11 
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
45.19 
Code: 45.19 
Comerţ cu alte autovehicule
452 
45.2 
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4520 
45.20 
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
453 
45.3 
Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
4530 
45.31 
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
45.32 
Code: 45.32 
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
454 
45.4 
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
4540 
45.40 
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
46 
46 
Comerţ cu ridicata cu excepţa comerţului cu autovehicule şi motociclete
461 
46.1 
Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata
4610 
46.11 
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate

Page 13/25  
Top