CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2


AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
01 
01 
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
011 
01.1 
Cultivarea plantelor nepermanente
0111 
01.11 
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
0112 
01.12 
Cultivarea orezului
0113 
01.13 
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
0114 
01.14 
Cultivarea trestiei de zahăr
0115 
01.15 
Cultivarea tutunului
0116 
01.16 
Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 
01.19 
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
012 
01.2 
Cultivarea plantelor din culturi permanente
0121 
01.21 
Cultivarea strugurilor
0122 
01.22 
Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
0123 
01.23 
Cultivarea fructelor citrice
0124 
01.24 
Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
0125 
01.25 
Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
0126 
01.26 
Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 
01.27 
Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 
01.28 
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
0129 
01.29 
Cultivarea altor plante permanente
013 
01.3 
Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0130 
01.30 
Cultivarea plantelor pentru înmulţire
014 
01.4 
Creşterea animalelor
0141 
01.41 
Creşterea bovinelor de lapte
01.42 
Code: 01.42 
Creşterea altor bovine
0142 
01.43 
Creşterea cailor şi a altor cabaline
0143 
01.44 
Creşterea cămilelor şi a camelidelor
0144 
01.45 
Creşterea ovinelor şi caprinelor
0145 
01.46 
Creşterea porcinelor
0146 
01.47 
Creşterea păsărilor
0149 
01.49 
Creşterea altor animale
015 
01.5 
Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
0150 
01.50 
Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
016 
01.6 
Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
0161 
01.61 
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0162 
01.62 
Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
0163 
01.63 
Activităţi după recoltare
0164 
01.64 
Pregătirea seminţelor
017 
01.7 
Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
0170 
01.70 
Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

Page 1/25  
Top