CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
20 
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
20 
20.1 
Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare
201 
20.11 
Fabricarea gazelor industriale
2011 
20.12 
Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
2011 
20.13 
Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
2011 
20.14 
Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2011 
20.15 
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
2012 
20.16 
Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2013 
20.17 
Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2013 
20.2 
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
202 
20.20 
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2021 
20.3 
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
202 
20.30 
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2022 
20.4 
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie
202 
20.41 
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2023 
20.42 
Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
2023 
20.5 
Fabricarea altor produse chimice
202 
20.51 
Fabricarea explozivilor
2029 
20.52 
Fabricarea cleiurilor
2029 
20.53 
Fabricarea uleiurilor esenţiale
2029 
20.59 
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2029 
20.6 
Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
203 
20.60 
Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
2030 
21 
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
21 
21.1 
Fabricarea produselor farmaceutice de bază
210 
21.10 
Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2100 
21.2 
Fabricarea preparatelor farmaceutice
210 
21.20 
Fabricarea preparatelor farmaceutice
2100 
22 
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
22 
22.1 
Fabricarea articolelor din cauciuc
221 
22.11 
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2211 
22.19 
Fabricarea altor produse din cauciuc
2219 
22.2 
Fabricarea articolelor din material plastic
222 
22.21 
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2220 
22.22 
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2220 
22.23 
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2220 
22.29 
Fabricarea altor produse din material plastic
2220 
23 
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
23 
23.1 
Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
231 
23.11 
Fabricarea sticlei plate
2310 

Page 6/25  
Top