CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
08.93 
Extracţia sării
0893 
08.99 
Alte activităţi extractive n.c.a.
0899 
09 
Activităţi de servicii anexe extracţiei
09 
09.1 
Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
091 
09.10 
Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
0910 
09.9 
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
099 
09.90 
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
0990 

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

10 
Industria alimentară
10 
10.1 
Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
101 
10.11 
Prelucrarea şi conservarea cărnii
1010 
10.12 
Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1010 
10.13 
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1010 
10.2 
Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
102 
10.20 
Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1020 
10.3 
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
103 
10.31 
Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1030 
10.32 
Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1030 
10.39 
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1030 
10.4 
Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
104 
10.41 
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1040 
10.42 
Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
1040 
10.5 
Fabricarea produselor lactate
105 
10.51 
Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1050 
10.52 
Fabricarea îngheţatei
1050 
10.6 
Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon
106 
10.61 
Fabricarea produselor de morărit
1061 
10.62 
Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
1062 
10.7 
Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
107 
10.71 
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1071 
10.72 
Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
1071 
10.73 
Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
1074 
10.8 
Fabricarea altor produse alimentare
107 
10.81 
Fabricarea zahărului
1072 
10.82 
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
1073 
10.83 
Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1079 
10.84 
Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
1079 
10.85 
Fabricarea de mâncărururi preparate
1075 
10.86 
Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
1079 
10.89 
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1079 

Page 3/25  
Top