CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
94.20 
Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
9420 
94.9 
Alte activităţi asociative
949 
94.91 
Activităţi ale organizaţiilor religioase
9491 
94.92 
Activităţi ale organizaţiilor politice
9492 
94.99 
Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
9499 
95 
Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
95 
95.1 
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii
951 
95.11 
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9511 
95.12 
Repararea echipamentelor de comunicaţii
9512 
95.2 
Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc
952 
95.21 
Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9521 
95.22 
Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
9522 
95.23 
Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9523 
95.24 
Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9524 
95.25 
Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529 
95.29 
Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
9529 
96 
Alte activităţi de servicii
96 
96.0 
Alte activităţi de servicii
960 
96.01 
Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9601 
96.02 
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
9602 
96.03 
Activităţi de pompe funebre şi similare
9603 
96.04 
Activităţi de întreţinere corporală
9609 
96.09 
Alte activităţi de servicii n.c.a.
9609 

ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

97 
Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
97 
97.0 
Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
970 
97.00 
Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
9700 
98 
Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
98 
98.1 
Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
981 
98.10 
Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
9810 
98.2 
Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
982 
98.20 
Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
9820 

ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

99 
Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
99 
99.0 
Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
990 
99.00 
Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
9900 

Page 25/25  
Top