CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
84.23 
Activităţi de justiţie
8423 
84.24 
Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă
8423 
84.25 
Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
8423 
84.3 
Activităţi de protecţie socială obligatorie
843 
84.30 
Activităţi de protecţie socială obligatorie
8430 

ÎNVĂŢĂMÂNT

85 
Învăţământ
85 
85.1 
Învăţământ preşcolar
851 
85.10 
Învăţământ preşcolar
8510 
85.2 
Învăţământ primar
851 
85.20 
Învăţământ primar
8510 
85.3 
Învăţământ secundar
852 
85.31 
Învăţământ secundar general
8521 
85.32 
Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
8522 
85.4 
Învăţământ superior
853 
85.41 
Învăţământ superior non-universitar
8530 
85.42 
Învăţământ superior universitar
8530 
85.5 
Alte forme de învăţământ
854 
85.51 
Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8541 
85.52 
Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8542 
85.53 
Şcoli de conducere (pilotaj)
8549 
85.59 
Alte forme de învăţământ n.c.a.
8549 
85.6 
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
855 
85.60 
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
8550 

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

86 
Activităţi referitoare la sănătatea umană
86 
86.1 
Activităţi de asistenţă spitalicească
861 
86.10 
Activităţi de asistenţă spitalicească
8610 
86.2 
Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică
862 
86.21 
Activităţi de asistenţă medicală generală
8620 
86.22 
Activităţi de asistenţă medicală specializată
8620 
86.23 
Activităţi de asistenţă stomatologică
8620 
86.9 
Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
869 
86.90 
Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8690 
87 
Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare
87 
87.1 
Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
871 
87.10 
Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
8710 
87.2 
Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
872 
87.20 
Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
8720 
87.3 
Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
873 

Page 23/25  
Top