CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
79.12 
Activităţi ale tur-operatorilor
7912 
79.9 
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
799 
79.90 
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
7990 
80 
Activităţi de investigaţii şi protecţie
80 
80.1 
Activităţi de protecţie şi gardă
801 
80.10 
Activităţi de protecţie şi gardă
8010 
80.2 
Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
802 
80.20 
Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8020 
80.3 
Activităţi de investigaţii
803 
80.30 
Activităţi de investigaţii
8030 
81 
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
81 
81.1 
Activităţi de servicii suport combinate
811 
81.10 
Activităţi de servicii suport combinate
8110 
81.2 
Activităţi de curăţenie
812 
81.21 
Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8121 
81.22 
Activităţi specializate de curăţenie
8129 
81.29 
Alte activităţi de curăţenie
8129 
81.3 
Activităţi de înteţinere peisagistică
813 
81.30 
Activităţi de înteţinere peisagistică
8130 
82 
Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
82 
82.1 
Activităţi de secretariat şi servicii suport
821 
82.11 
Activităţi combinate de secretariat
8211 
82.19 
Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8219 
82.2 
Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
822 
82.20 
Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8220 
82.3 
Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
823 
82.30 
Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8230 
82.9 
Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
829 
82.91 
Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8291 
82.92 
Activităţi de ambalare
8292 
82.99 
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8299 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

84 
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
84 
84.1 
Administraţie publică generală, economică şi socială
841 
84.11 
Servicii de administraţie publică generală
8411 
84.12 
Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială
8412 
84.13 
Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice
8413 
84.2 
Activităţi de servicii pentru societate
842 
84.21 
Activităţi de afaceri externe
8421 
84.22 
Activităţi de apărare naţională
8422 

Page 22/25  
Top