CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Silvicultură şi exploatare forestieră
02 
02.1 
Silvicultură şi alte activităţi forestiere
021 
02.10 
Silvicultură şi alte activităţi forestiere
0210 
02.2 
Exploatarea forestieră
022 
02.20 
Exploatarea forestieră
0220 
02.3 
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
023 
02.30 
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
0230 
02.4 
Activităţi de servicii anexe silviculturii
024 
02.40 
Activităţi de servicii anexe silviculturii
0240 
03 
Pescuitul şi acvacultura
03 
03.1 
Pescuitul
031 
03.11 
Pescuitul maritim
0311 
03.12 
Pescuitul în ape dulci
0312 
03.2 
Acvacultura
032 
03.21 
Acvacultura maritimă
0321 
03.22 
Acvacultura în ape dulci
0322 

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

05 
Extracţia cărbunelui superior şi inferior
05 
05.1 
Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
051 
05.10 
Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
0510 
05.2 
Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
052 
05.20 
Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
0520 
06 
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
06 
06.1 
Extracţia petrolului brut
061 
06.10 
Extracţia petrolului brut
0610 
06.2 
Extracţia gazelor naturale
062 
06.20 
Extracţia gazelor naturale
0620 
07 
Extracţia minereurilor metalifere
07 
07.1 
Extracţia minereurilor feroase
071 
07.10 
Extracţia minereurilor feroase
0710 
07.2 
Extracţia minereurilor metalifere neferoase
072 
07.21 
Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
0721 
07.29 
Extracţia altor minereuri metalifere neferoase
0729 
08 
Alte activităţi extractive
08 
08.1 
Extracţia pietrei, nisipului şi argilei
081 
08.11 
Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
0810 
08.12 
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
0810 
08.9 
Alte activităţi extractive n.c.a.
089 
08.91 
Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale
0891 
08.92 
Extracţia turbei
0892 

Page 2/25  
Top