CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
50.20 
Transporturi maritime şi costiere de marfă
5012 
50.3 
Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
502 
50.30 
Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
5021 
50.4 
Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
502 
50.40 
Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5022 
51 
Transporturi aeriene
51 
51.1 
Transporturi aeriene de pasageri
511 
51.10 
Transporturi aeriene de pasageri
5110 
51.2 
Transporturi aeriene de marfă şi transporturi spaţiale
512 
51.21 
Transporturi aeriene de marfă
5120 
51.22 
Transporturi spaţiale
5120 
52 
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
52 
52.1 
Depozitări
521 
52.10 
Depozitări
5210 
52.2 
Activităţi anexe pentru transporturi
522 
52.21 
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5221 
52.22 
Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
5222 
52.23 
Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
5223 
52.24 
Manipulări
5224 
52.29 
Alte activităţi anexe transporturilor
5229 
53 
Activităţi de poştă şi de curier
53 
53.1 
Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
531 
53.10 
Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
5310 
53.2 
Alte activităţi poştale şi de curier
532 
53.20 
Alte activităţi poştale şi de curier
5320 

HOTELURI ŞI RESTAURANTE

55 
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
55 
55.1 
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
551 
55.10 
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5510 
55.2 
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
551 
55.20 
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5510 
55.3 
Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
552 
55.30 
Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5520 
55.9 
Alte servicii de cazare
559 
55.90 
Alte servicii de cazare
5590 
56 
Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
56 
56.1 
Restaurante
561 
56.10 
Restaurante
5610 
56.2 
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie
562 
56.21 
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5621 

Page 17/25  
Top