CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.12 
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4610 
46.13 
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4610 
46.14 
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4610 
46.15 
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4610 
46.16 
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
4610 
46.17 
Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4610 
46.18 
Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4610 
46.19 
Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4610 
46.2 
Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii
462 
46.21 
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4620 
46.22 
Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4620 
46.23 
Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4620 
46.24 
Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
4620 
46.3 
Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului
463 
46.31 
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4630 
46.32 
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4630 
46.33 
Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4630 
46.34 
Comerţ cu ridicata al băuturilor
4630 
46.35 
Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4630 
46.36 
Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4630 
46.37 
Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4630 
46.38 
Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
4630 
46.39 
Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
4630 
46.4 
Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum
464 
46.41 
Comerţ cu ridicata al produselor textile
4641 
46.42 
Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4641 
46.43 
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4649 
46.44 
Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
4649 
46.45 
Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
4649 
46.46 
Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
4649 
46.47 
Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4649 
46.48 
Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 
46.49 
Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4649 
46.5 
Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii
465 
46.51 
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui
4651 
46.52 
Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4652 
46.6 
Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri
466 
46.61 
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4653 
46.62 
Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
4659 
46.63 
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
4659 

Page 14/25  
Top