CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
35.11 
Producţia de energie electrică
3510 
35.12 
Transportul energiei electrice
3510 
35.13 
Distribuţia energiei electrice
3510 
35.14 
Comercializarea energiei electrice
3510 
35.2 
Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte
352 
35.21 
Producţia gazelor
3520 
35.22 
Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte
3520 
35.23 
Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte
3520 
35.3 
Furnizarea de abur şi aer condiţionat
353 
35.30 
Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3530 

DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE

36 
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
36 
36.0 
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
360 
36.00 
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3600 
37 
Colectarea şi epurarea apelor uzate
37 
37.0 
Colectarea şi epurarea apelor uzate
370 
37.00 
Colectarea şi epurarea apelor uzate
3700 
38 
Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
38 
38.1 
Colectarea deşeurilor
381 
38.11 
Colectarea deşeurilor nepericuloase
3811 
38.12 
Colectarea deşeurilor periculoase
3812 
38.2 
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
382 
38.21 
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3821 
38.22 
Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
3822 
38.3 
Recuperare materialelor
383 
38.31 
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3830 
38.32 
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3830 
39 
Activităţi şi servicii de decontaminare
39 
39.0 
Activităţi şi servicii de decontaminare
390 
39.00 
Activităţi şi servicii de decontaminare
3900 

CONSTRUCŢII

41 
Construcţii de clădiri
41 
41.1 
Dezvoltare (promovare) imobiliară
410 
41.10 
Dezvoltare (promovare) imobiliară
4100 
41.2 
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
410 
41.20 
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4100 
42 
Lucrări de geniu civil
42 
42.1 
Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate
421 
42.11 
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4210 
42.12 
Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.
4210 

Page 12/25  
Top