CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

01 
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
01 
01.1 
Cultivarea plantelor nepermanente
011 
01.11 
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
0111 
01.12 
Cultivarea orezului
0112 
01.13 
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
0113 
01.14 
Cultivarea trestiei de zahăr
0114 
01.15 
Cultivarea tutunului
0115 
01.16 
Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0116 
01.19 
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0119 
01.2 
Cultivarea plantelor din culturi permanente
012 
01.21 
Cultivarea strugurilor
0121 
01.22 
Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
0122 
01.23 
Cultivarea fructelor citrice
0123 
01.24 
Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
0124 
01.25 
Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
0125 
01.26 
Cultivarea fructelor oleaginoase
0126 
01.27 
Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0127 
01.28 
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
0128 
01.29 
Cultivarea altor plante permanente
0129 
01.3 
Cultivarea plantelor pentru înmulţire
013 
01.30 
Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0130 
01.4 
Creşterea animalelor
014 
01.41 
Creşterea bovinelor de lapte
0141 
01.42 
Creşterea altor bovine
0141 
01.43 
Creşterea cailor şi a altor cabaline
0142 
01.44 
Creşterea cămilelor şi a camelidelor
0143 
01.45 
Creşterea ovinelor şi caprinelor
0144 
01.46 
Creşterea porcinelor
0145 
01.47 
Creşterea păsărilor
0146 
01.49 
Creşterea altor animale
0149 
01.5 
Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
015 
01.50 
Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
0150 
01.6 
Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
016 
01.61 
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0161 
01.62 
Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
0162 
01.63 
Activităţi după recoltare
0163 
01.64 
Pregătirea seminţelor
0164 
01.7 
Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
017 
01.70 
Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
0170 

Page 1/25  
Top