CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
24.4 
Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase
242 
24.41 
Producţia metalelor preţioase
2420 
24.42 
Metalurgia aluminiului
2420 
24.43 
Producţia plumbului, zincului şi cositorului
2420 
24.44 
Metalurgia cuprului
2420 
24.45 
Producţia altor metale neferoase
2420 
24.46 
Prelucrarea combustibililor nucleari
2420 
24.5 
Turnarea metalelor
243 
24.51 
Turnarea fontei
2431 
24.52 
Turnarea oţelului
2431 
24.53 
Turnarea metalelor neferoase uşoare
2432 
24.54 
Turnarea altor metale neferoase
2432 
25 
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
25 
25.1 
Fabricarea de construcţii metalice
251 
25.11 
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2511 
25.12 
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2511 
25.2 
Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
251 
25.21 
Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2512 
25.29 
Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2512 
25.3 
Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
251 
25.30 
Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
2513 
25.4 
Fabricarea armamentului şi muniţiei
252 
25.40 
Fabricarea armamentului şi muniţiei
2520 
25.5 
Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
259 
25.50 
Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2591 
25.6 
Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract
259 
25.61 
Tratarea şi acoperirea metalelor
2592 
25.62 
Operaţiuni de mecanică generală
2592 
25.7 
Producţia de unelte şi articole de fierărie
259 
25.71 
Fabricarea produselor de tăiat
2593 
25.72 
Fabricarea articolelor de feronerie
2593 
25.73 
Fabricarea uneltelor
2593 
25.9 
Fabricarea altor produse prelucrate din metal
259 
25.91 
Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2599 
25.92 
Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2599 
25.93 
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2599 
25.94 
Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599 
25.99 
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2599 
26 
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
26 
26.1 
Fabricarea componentelor electronice
261 

Page 8/25  
Top