CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
23.12 
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2310 
23.13 
Fabricarea articolelor din sticlă
2310 
23.14 
Fabricarea fibrelor din sticlă
2310 
23.19 
Fabricarea de sticlărie tehnică
2310 
23.2 
Fabricarea de produse refractare
239 
23.20 
Fabricarea de produse refractare
2391 
23.3 
Fabricarea materialelelor de construcţii din argilă
239 
23.31 
Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2392 
23.32 
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
2392 
23.4 
Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan
239 
23.41 
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2393 
23.42 
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2393 
23.43 
Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2393 
23.44 
Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2393 
23.49 
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2393 
23.5 
Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
239 
23.51 
Fabricarea cimentului
2394 
23.52 
Fabricarea varului şi ipsosului
2394 
23.6 
Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos
239 
23.61 
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2395 
23.62 
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2395 
23.63 
Fabricarea betonului
2395 
23.64 
Fabricarea mortarului
2395 
23.65 
Fabricarea produselor din azbociment
2395 
23.69 
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
2395 
23.7 
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
239 
23.70 
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2396 
23.9 
Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
239 
23.91 
Fabricarea de produse abrazive
2399 
23.99 
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2399 
24 
Industria metalurgică
24 
24.1 
Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
241 
24.10 
Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
2410 
24.2 
Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
241 
24.20 
Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
2410 
24.3 
Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului
241 
24.31 
Tragere la rece a barelor
2410 
24.32 
Laminare la rece a benzilor înguste
2410 
24.33 
Producţia de profile obţinute la rece
2410 
24.34 
Trefilarea firelor la rece
2410 

Page 7/25  
Top